اطلاعیه 25 - دریافت فاکتور رسمی نمایشگاه
اطلاعیه 24 - استرداد سپرده
اطلاعیه 23 - زمان تخلیه و تخریب غرف
اطلاعیه 22 - مراسم اختتامیه و تقدیر از برترین ها
اطلاعیه 21 - زمان، مکان و نحوه دریافت کتاب و تندیس نمایشگاه
اطلاعیه 20 - آیین افتتاحیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اطلاعیه 19 - زمان بازگشایی سالن ها برای شروع عملیات ساخت و ساز
اطلاعیه 18 - دریافت کارت شناسایی و کارت پارکینگ
اطلاعیه 17 - شرایط انصراف
اطلاعیه 16 - نمایشگاه مجازی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اطلاعیه 15 - تمدید مهلت اخذ مجوز غرفه سازی
اطلاعیه 14 - اخذ مجوز غرفه سازی
اطلاعیه 13 - درج آگهی در کتاب رسمی نمایشگاه
اطلاعیه 12 - درج لوگو شرکت ها در نقشه های ویژه هر سالن
اطلاعیه 11 - تمدید مهلت پرداخت اجاره بهای غرفه و آخرین تغییرات نقشه های جانمایی
اطلاعیه 10 - جانمایی غرفه های نمایشگاه ساختمان در پنل کاربری قابل دریافت است.
اطلاعیه 9 - کتاب رسمی نمایشگاه
اطلاعیه 8 - زمان تقریبی شروع جانمایی ها
اطلاعیه 7 - نتیجه بررسی مدارک
اطلاعیه 6- مدارک فیزیکی متقاضیان لیست انتظار
اطلاعیه 5- تمدید مهلت ارسال مدارک فیزیکی
اطلاعیه 4 - مدارک مورد نیاز
اطلاعیه 3 - راهنمای ثبت نام و حضور در نمایشگاه
اطلاعیه 2 - ساعت شروع ثبت نام و مهلت ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
اطلاعیه 1 - زمان آغاز ثبت نام هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران