اطلاعیه 15

1397/05/03

تمدید مهلت اخذ مجوز غرفه سازی

پیرو اطلاعیه 14 به اطلاع می رساند، مهلت اخذ مجوز غرفه سازی تا روز شنبه مورخ 6 مردادماه 1397 تمدید شد. متقاضیانی که تا کنون برای اخذ مجوز غرفه سازی خود اقدام نکرده اند هر چه سریعتر اقدام کنند.

ساعات کاری ستاد برگزاری برای سه روز آینده به شرح زیر است.

پنج شنبه 4 مرداد 97 از ساعت 10:00 تا 16:00

جمعه تعطیل

شنبه 6 مرداد 97 از ساعت 9:00 تا 17:00

توجه یادآور می شود در صورت عدم مراجعه به موقع تا پایان مهلت مذکور، دریافت مجوز غرفه سازی مشمول پرداخت جریمه به ازاء روزهای دیرکرد خواهد بود.

ضمناً در هنگام ارائه مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز غرفه سازی، طرح غرفه خود را رویCD (طرح سه بعدی) به ستاد برگزاری تحویل دهید.