اطلاعیه 8

1397/04/07

 

زمان تقریبی جانمایی ها

مدیراجرایی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از جانمایی غرفه های نمایشگاهی از اواسط تیرماه سال جاری خبر داد.

ادامه خبر در لینک زیر

برای مشاهده خبر کلیک کنید.