زمان و مهلت ثبت نام - لیست انتظار

تمامی متقاضیان واجد شرایطِ حضور در نمایشگاه می توانند برای ثبت نام اینترنتی، در مدت زمان مشخص شده، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام کنند.

پیش از آغاز پروسه ثبت نام، زمان دقیق شروع و مهلت ثبت نام از طریق سامانه نمایشگاهی اتاق تعاون ایران به نشانی http://www.iranconfair.ir (تنها مرجع رسمی نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران) اطلاع رسانی شده است که بر این اساس، ثبت نام اینترنتی هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از روز شنبه مورخ 1397/03/05 از ساعت 10 صبح آغاز می شود.

پایان مهلت ثبت نام ساعت 24 روز جمعه مورخ 1397/03/18 خواهد بود.

در صورتی که متقاضی به هر دلیلی نتواند در موعد مقرر ثبت نام خود را انجام دهد و پس از پایان مهلت مذکور اقدام به ثبت نام کند، در لیست انتظار قرار خواهد گرفت. آن دسته از متقاضیانی نیز که در مهلت تعیین شده نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نموده اند اما به هر دلیلی از پی گیری مراحل بعدی ثبت نام باز مانده اند مشمول قرارگیری در لیست انتظار خواهند بود. لذا لازم است متقاضیان همواره متوجه اطلاعیه ها و برنامه های زمانبدی مندرج در قسمت اطلاعیه ها و اخبار باشند. به طور کلی، حضور یا عدم حضور متقاضیانی که در لیست انتظار هستند، پس از بررسی ظرفیت نمایشگاه و جانمایی اولیه توسط برگزارکننده (امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران) مشخص خواهد شد و به اطلاع خواهد رسید.